Vi kører fortsat som normalt

Kære kunde,

 

Statsministeren og Regeringen tog d. 11/3-2020 en stor beslutning om at lukke store dele af landet ned, for at passe på Danmark.

 

Budskabet var klart – Vi har alle sammen fået en helt særlig samfundsopgave i at passe på hinanden, og især de ældre, syge og svage i samfundet. Dette gør vi ved at mindske smittespredningen af Coronavirus.

Denne opfordring støtter Xpressen naturligvis 100% op om.

 

Konkret betyder det at Xpressen har instrueret sine chauffører i:

 • God hygiejne i form af
  • Jævnlig vask af hænderne
  • Afspritning af hænderne
  • Hold afstand til hinanden
 • Respekt for kunden
  • Vi følger deres regler og instrukser på området
  • Ingen host i nærheden af kunden
 • Skulle en chauffør føle sig sløj eller skidt tilpas, skal han/hun omgående informere Xpressen.

 

På Xpressens lokationer er der indført forbud mod at opholde sig i større grupper.

På kontoret er der opsat en skranke for at opretholde en Corona-distance mellem chauffører og disponenter.

Der er opstillet sprit på relevante steder, såsom kontoret, kantinen osv. som vi kraftig opfordrer alle til at benytte.

 

Med stor respekt for ovenstående, så har vi naturligvis også en forpligtigelse til at levere vores services og varer til alle de kunder som vi normalt servicerer.

 

Budskabet her er også klart – Vi kører fortsat som normalt.

 

Vi følger naturligvis situationen tæt og informerer såfremt der sker ændringer.

"Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom anbefalinger fra myndighederne om sundhedskriser, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun an­svarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt
.
Det påhviler parterner uden ugrundet ophold skriftligt at underrette hinanden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor."

XPRESSEN 

- erhvervslivets kurér

Xpressen løser alle former for kurérkørsel og alle former for distribution over hele Danmark. Og vi har gode samarbejder langt ud over landegrænserne.

Hele Xpressens forretning bygger på tillid og troværdighed. Vi ved, at du har en god grund, når du vælger kurérservice eller hurtig distribution. Og at der er nogen, der er afhængig af din forsendelse i den anden ende.

Vi tilbyder sikkerhed og flexibilitet hele vejen i samarbejdet - og finder en løsning, hvis forholdene pludselig ændrer sig undervejs.

Og du får hele pakken til en konkurrencedygtig pris.

Hos Xpressen erkender vi fuldt ud, at vi er til for kundernes skyld og for kundernes kunder - 24 timer i døgnet. Det har givet os mange faste og loyale kunder, der sætter pris på de værdier, vi står for. Og den ydelse vi leverer.

Det er på den baggrund, vi kalder os erhvervslivets kurér.