december 2021

 

Prisjustering pr. 1. januar 2022  Markedsvæksten, sammenholdt med stigende godsmængder, overstiger den nuværende kapacitet i landet. Dette har ført til forhøjede omkostninger fra vognmændene, mangel på chauffører og materiel. Indkøb af og løbende omkostninger til varebiler, lastbiler, trailere og chauffører er steget til de seneste år, og det er ikke længere muligt for Xpressen at absorbere de øgede omkostninger. Hvis vi skal kunne følge med vores kunders succes og vækst, og levere det samme serviceniveau som hidtil, er det nødvendigt at introducere og kapacitetstillægge på 4% i et forsøg på at imødekomme de øgede omkostninger. Ligeledes har inflationen været på godt 3% i 2021, hvilket ikke har været set i Danmark i mange år.Sammenlagt fører dette til en  prisjustering på i alt 7%  pr.1. januar 2022.  Tillægget lægges til fragtomkostningerne på alle transporter udført efter d.1. januar 2022.  Tillægget vil fremgå som et særskilt beløb på fakturalinjen. Vi beklager den sene udmelding, men det er desværre en konsekvens af den ekstraordinære markedssituation. Med ønsket om en god jul og et godt nytår.

Venlig hilsen Xpressen ApS

XPRESSEN 

- erhvervslivets kurér

Xpressen løser alle former for kurérkørsel og alle former for distribution over hele Danmark. Og vi har gode samarbejder langt ud over landegrænserne.

Hele Xpressens forretning bygger på tillid og troværdighed. Vi ved, at du har en god grund, når du vælger kurérservice eller hurtig distribution. Og at der er nogen, der er afhængig af din forsendelse i den anden ende.

Vi tilbyder sikkerhed og flexibilitet hele vejen i samarbejdet - og finder en løsning, hvis forholdene pludselig ændrer sig undervejs.

Og du får hele pakken til en konkurrencedygtig pris.

Hos Xpressen erkender vi fuldt ud, at vi er til for kundernes skyld og for kundernes kunder - 24 timer i døgnet. Det har givet os mange faste og loyale kunder, der sætter pris på de værdier, vi står for. Og den ydelse vi leverer.

Det er på den baggrund, vi kalder os erhvervslivets kurér.

"Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom anbefalinger fra myndighederne om sundhedskriser, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun an­svarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt
.
Det påhviler parterner uden ugrundet ophold skriftligt at underrette hinanden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor."

 

Ansvarsbegrænsning: Samtlige transportopgaver såvel internationale som nationale transporter udføres iht. CMR-lovens bestemmelser. Herudover finder Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000) anvendelse i det omfang bestemmelserne i CMR-loven ikke er til hinder herfor. Bestemmelserne i CMR-loven og NSAB 2000 begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt, og for forsinkelser til fragtbeløbet. Ansvar som formidler udgør maksimalt SDR 50.000,00 pr. ordre. For lageropgaver gælder i henhold til NSAB 2000 § 27 c, litra 2, en maksimal erstatningsbegrænsning på SDR 500.000,00 for hele vort lager. Særligt opmærksomhed henledes på NSAB §30, hvori der står, at krav forældes efter 1 år, og at panteret, efter NSAB 2000 §14, omfatter såvel aktuelle, som tidligere opgaver. Krav på fragt og aftalte tillægsomkostninger skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser i.h.t. NSAB 2000 § 10.