Herning
Kolding
Rødekro
Glostrup
Aalborg
Track din forsendelse her
Tillid
Troværdighed
Sikkerhed
Fleksibilitet

XPRESSEN

– erhvervslivets kurér

Xpressen løser alle former for kurérkørsel og distribution over hele Danmark. Og vi har gode samarbejder langt ud over landegrænserne.

Hele Xpressens forretning bygger på tillid og troværdighed. Vi ved, at du har en god grund, når du vælger kurérservice eller hurtig distribution. Og at der er nogen, der er afhængig af din forsendelse i den anden ende.

Vi tilbyder sikkerhed og flexibilitet hele vejen i samarbejdet – og finder en løsning, hvis forholdene pludselig ændrer sig undervejs.

Og du får hele pakken til en konkurrencedygtig pris.

Hos Xpressen erkender vi fuldt ud, at vi er til for kundernes skyld og for kundernes kunder – 24 timer i døgnet. Det har givet os mange faste og loyale kunder, der sætter pris på de værdier, vi står for. Og den ydelse vi leverer.

Det er på den baggrund, vi kalder os erhvervslivets kurér.

Alle former for kurérkørsel og distribution over hele Danmark – og udlandet 

Kurér
Over hele Danmark. Her og nu. Vi ved, at præcision i levering kan være afgørende for projekter og samarbejde.
Pakkepost
Få adgang til online booking af Xpressen. Kontakt os for at høre nærmere og få et password.
Distribution
Xpressen klarer alle former for distributions opgaver over hele Danmark. Vi gør stop hvor du vil, når du vil.
Fødevaredistribution
Xpressen sikrer dig adgang til en hurtig og sikker levering af fødevarer via vores landsdækkende distribution.
Farligt gods
Xpressen udfører også transport af farligt gods.
Luftfragt
Denne service er til de forsendelser, som helst skulle have været fremme hos modtageren i går.
Liniebil
Sammen med vores samarbejdspartner i København kører vi flere gange om dagen frem og tilbage over Storebælt.
Det kan både være en økonomisk fordel og meget praktisk at outsource visse lagerfunktioner.

Book en forsendelse

Få adgang til online booking af Xpressen.
Kontakt os for at høre nærmere og få et password.

Book via Portalen

Søger du et job?

Xpressen søger altid dygtige vognmænd hjemmehørende i Jylland og Fynsområdet.

Hos Xpressen er alle vores chauffører ansat på 3Fs overenskomst.

Besøg jobsiden

Samtlige transportopgaver udføres iht. CMR-lovens bestemmelser

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gøre opfyldelsen urimelig byrdefuld:

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom anbefalinger fra myndighederne om sundhedskriser, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler , almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af ??de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden for tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

Det påhviler parterner uden ugrundet ophold skriftligt at underrette hinanden, hvis der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor. 

Læs mere om CMR-loven