XPRESSEN 

- erhvervslivets kurér

Xpressen løser alle former for kurérkørsel og alle former for distribution over hele Danmark. Og vi har gode samarbejder langt ud over landegrænserne.

Hele Xpressens forretning bygger på tillid og troværdighed. Vi ved, at du har en god grund, når du vælger kurérservice eller hurtig distribution. Og at der er nogen, der er afhængig af din forsendelse i den anden ende.

Vi tilbyder sikkerhed og flexibilitet hele vejen i samarbejdet - og finder en løsning, hvis forholdene pludselig ændrer sig undervejs.

Og du får hele pakken til en konkurrencedygtig pris.

Hos Xpressen erkender vi fuldt ud, at vi er til for kundernes skyld og for kundernes kunder - 24 timer i døgnet. Det har givet os mange faste og loyale kunder, der sætter pris på de værdier, vi står for. Og den ydelse vi leverer.

Det er på den baggrund, vi kalder os erhvervslivets kurér.

" Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gøre opfyldelsen urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom anbefalinger fra myndighederne om sundhedskriser, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler , almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af ??de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden for tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt
.
Det påhviler parterner uden ugrundet ophold skriftligt at underrette hinanden, hvis der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor. "

 

Samtlige transportopgaver såvel internationale som nationale transporter udføres iht. CMR-lovens bestemmelser.