REKLAMATIONER OG ERSTATNINGSFORHOLD


 

Alle transporter udføres i henhold til CMR-loven herunder forhold som skade, bortkomst, erstatninger m.v.

Reklamationsbehandling foretages af serviceafdelingen. Alle henvendelser vedrørende reklamationer af udførte transporter bedes rettet til serviceafdelingen.

Enhver reklamation skal finde sted uden ugrundet ophold. Dvs. Xpressen skal informeres om reklamationer inden for 72 timer efter levering.

Skadesanmeldelse, med billeddokumentation skal fremsendes til Xpressen inden for 72 timer.

Såfremt kassen ikke har synlige skader, vil reklamationen blive afvist uden yderlig behandling.

Overholdes ovennævnte frist ikke vil erstatningskrav ikke kunne gøres gældende.

Se yderlig omkring reklamationer under logistikbetingelser.

Erstatning ved bortkomst og beskadigelse på pakkerne vil max. kunne udgøre kr. 500 pr. pakke.

Der henvises i øvrigt til reklamations- og forældelsesreglerne (§ 38 og § 41).

Betaling foregår ved at Xpressen udsteder en kreditnota på det aftalte beløb. Kreditnota udstedes senest 10 dage efter afslutning af sagen. Skulle kunde ikke have modtaget kreditnotaen inden denne frist skal der rykkes for denne.

Reklamation skal ske skriftlig nederst på siden. Enhver skade skal indberettes indenfor 72 timer efter levering.

Ved bortkomst skal der reklameres indenfor 24 timer efter forventet leveringstidspunkt. Sker reklamation ikke inden fristen, vil kravet være tabt.

Den beskadigede vare skal være til Xpressens rådighed i 96 timer. Xpressen skal således have mulighed for at afhente den beskadigede pakke, for en yderlig vurdering af skaden. Pakken skal stå i oprindelig emballage og med oprindelig fyld.

 

Såfremt kassen ikke har synlige skader, vil reklamationen blive afvist uden yderlig behandling.

Xpressen behandler sagen og gives der medhold, udfærdiger Xpressen en kreditnota på de aftalte beløb.

Udfyld nedestående ved oprettelse af en reklamation